„Snažíme se náš informační systém neustále rozšiřovat a doplňovat. Od cestujících máme většinou kladné ohlasy. Informační systém na zastávkách u 14. základní školy v obou směrech je po zkušebním provozu plně funkční,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský a dodal, že pořízení rozšíření bylo tentokrát bez podpory z Evropské unie, zato však ve spolupráci s městem Most.

Před koncem loňského roku město Most obě zastávky zrekonstruovalo, obdržely nový povrch a zejména speciální kasselské obrubníky určené pro autobusové zálivy.