Vodní lyžování a akrobatické činnosti v části jezera Matylda bude možné provozovat každý den v období od 1. května do 30. září v době od 8 do 18 hodin. Vyplývá to z návrhu opatření Státní plavební správy, které má platit do září 2021. Vymezená vodní plocha bude označena na hladině žlutými bójemi s nápisem Sport.

Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodních sportů překračovány. Návrh zakazuje současné provozování lyžování a akrobacie. Tu může současně zajišťovat nejvýše pět plavidel, vodní lyžování jen jedno. Návrh lze nyní připomínkovat. Břehy jezera patří městu.