Krátký rozběh ze zchátralého chodníku, odraz na balvanu zpustlé výstavy krušnohorských kamenů, spidermanský obrat ve vzduchu a dopad na uklizený trávník na obě nohy. Třináctiletý parkourista Pepa trénuje v parku u sportovní haly skoky a přemety třikrát týdně. Patří tedy k pravidelným návštěvníkům, kterým na parku záleží.

„My, parkouristi, jsme rádi, že se má park vylepšovat, ale měli by nám tu nechat nějaké překážky,“ řekl Pepa. Pro skoky typu kong a side by podle něj stačilo pár větších šutrů a několik zídek vysokých do pasu. Zdá se, že Pepa tomu rozumí. Parkour, což je mezi mládeží velmi oblíbené akrobatické překonávaní stavebních prvků ve městech, dělá už od svých 10 let.

Pepa a další Mostečané si ale ještě musejí na obnovu tzv. Parku Střed počkat. Město Most a Nadace Proměny Karla Komárka, která uvažuje o štědré peněžní podpoře, včera na veřejném setkání na radnici shrnuly své cíle a letošní podpůrné aktivity. Ty měly hlavně zapojit do záměru veřejnost a obnovit jejich vztah k problematickému parku, který leží mezi sociálně vyloučenou lokalitou Stovka a paneláky nad stadionem. Do konce října město pošle nadaci závěrečnou zprávu. Správní rada nadace do konce roku posoudí, zda město splnilo podmínky, a rozhodne, jestli rekonstrukci parku podpoří, či nepodpoří.

„V našem grantovém programu Parky přispíváme do výše až 25 milionů korun,“ uvedla projektová manažerka nadace Jana Říhová. Pokud město uspěje, začne v lednu 2019 příprava na další etapy projektu včetně architektonické soutěže a podrobného mapování potřeb a očekávání obyvatel.

Nadace letos dala Mostu půl milionu korun na práci s veřejností. Park se letos podařilo po desítkách let oživit akcemi a lepší údržbou. „Obnova Parku Střed je jednou z našich priorit,“ řekla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST).

Město, partnerské organizace i jednotlivci se učili spolupracovat na tvorbě komunity, která je protiváhou negativních postojů k projektu. Podle radnice se do popředí dostalo pozitivní uvažování.

„Stálo nás to hodně úsilí,“ řekla radniční projektová manažerka Veronika Loucká. Městský tým také pátral po minulosti parku a získal řadu fotek a vzpomínek pamětníků, které vystavil. Zkušenosti ze zapojování veřejnosti může radnice využívat při úpravách veřejných prostranství na sídlištích či při zvelebování okolí jezera Most.

Největším ohrožením projektu Park Střed je místní politika, která se ostře vyhranila vůči sociálně slabým obyvatelům, zejména Romům. Nadace, která stojí na principech občanské společnosti, naznačila, že projekt nepodpoří, pokud v nové městské vládě ve volebním období 2018 – 2022 zasednou populisté.

O vládnoucí koalici strany ještě jednají. Rekonstrukci Parku Střed prosazuje ve volebním programu jen vítězný ProMOST, pro jsou ale i Piráti a Zelení a ODS. Hnutí ANO zmiňuje podporu zeleně, Sdružení Mostečané Mostu a KSČM upřednostňují vybudování oddychové zóny na Šibeníku včetně jejího oplocení.