Důvodem je nedostatek vody. Úřad tak ve veřejném zájmu vyhověl státnímu podniku Povodí Ohře, který upozornil na významné snížení průtoků. Potoku hrozí podle vodohospodářů úbytek kyslíku a poškození vodního ekosystému.

Pokud se situace zlepší, úřad zákaz odvolá. Během opatření se mají odběrná místa kontrolovat. Porušení zákazu je přestupkem s pokutou do výše až 100 korun. Odběr vody je z podobných důvodů omezen na Zaječickém potoku v katastru Vtelna.