„Je to další nástroj, jak se dostat na neplatiče. Očekáváme, že množství vymožených pohledávek se zvýší." řekl včera Mosteckému deníku Karel Novotný, ekonomický náměstek mosteckého primátora.

Pomocí programu se město rychle dozví, že může uplatnit u soudu své pohledávky v zahájeném insolvenčním řízení dlužníka. Vyhledavač slouží i jako prevence. Město si snadno ověří, zda například firmám, kterým svěřuje zakázky, nehrozí bankrot.

Úředníci města pravidelně lustrují rejstřík od loňska, ale zvládají jen dlužníky s trvalým pobytem v Mostě. Automat jim ušetří čas a obsáhne celou zemi.

Vymáháním pohledávek se zabývají tři radniční referenti. „Na každého připadá šest tisíc případů, to jsou zhruba dva tisíce dlužníků," informoval v dubnu zastupitele finanční odbor, který sestavil přehled pohledávek k 31. prosinci 2012.

Dluhy řidičů pokutovaných za dopravní přestupky vzrostl meziročně o víc než tři miliony korun. Tato skupina neplatičů patří k nejvíce problémovým. Většina jich neuhradí pokutu v termínu.

Město Most evidovalo loni celkem 195 milionů korun dluhů, z toho 175 milionů nezaplacených včas. Exekučně vymohlo dva miliony. Při vymáhání se osvědčily dohody o úhradě dluhů ve splátkách.