Aquadrom bude mít dva nové tobogány o celkové délce 187 metrů. Nahradí původní, stejně dlouhé. Město v pátek 18. srpna vyhlásilo výběrové řízení na dodávku a montáž. Radní to schválili předchozí den.

„Důvodem výměny tobogánů je jejich technický stav a skutečnost, že jsou na hranici životnosti,“ sdělil mluvčí radnice Petr Baraňák. Tobogány jsou z roku 2003.

V Mostě bude mobilní kluziště

Město také vyhlásí veřejnou zakázku na dodávku veřejného mobilního kluziště. Kluziště bude mít rozměry 15x30 metrů a fungovat by mělo v zimních měsících v centru města.

Kde přesně kluziště bude, ještě není podle mluvčího rozhodnuto. Uvažuje se o borovicovém háji mezi radnicí a hotelem Cascade. "Je to jedna z možných variant," připustil mluvčí radnice. 

Kluziště potřebuje rovné podloží, což je v šikmém centru, například na 1. náměstí, problém. Parčík u radnice je rovinka. Město už předem raději hlásí, že plocha s borovicemi není klasický park, ale vždy to byla záložní stavební parcela. V minulosti se tam například plánovala zástavba v rámci nového Repre.

Parčík je podle územního plánu "území centrální městské". Přípustné jsou v něm stavby, tedy skoro všechna zařízení občanské vybavenosti, dále kancelářské budovy, byty, obchody, restaurace, hotely a dokonce zábavní podniky a čerpací stanice jako součást parkingů nebo garáží.

Borovicový háj v centru Mostu, kde bude možná kluziště.

Tady bude možná kluziště. Zdroj: gis.mesto-most.cz/popisky DENÍK/foto DENÍK

Parčík u radnice.

U obou zakázek, tobogánů a kluziště, bude základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, tedy nejnižší nabídková cena po splnění všech podmínek. Podle zadání zakázky se tobogány odhadují na 8,5 milionu korun bez DPH. Zakázku na kluziště město ještě nevyhlásilo.

Tobogány by se měly měnit letos na podzim.  

Město ještě nechá v další zakázce doplnit technologii filtrace dětského cvičného bazénu a whirpoolu. Omezení chlóru má zvýšit kvalitu vody a šetřit pokožku návštěvníků. Umožní to UV lampy a generátor ozonu. Předpokládaná hodnota této zakázky je 1,7 milionu korun bez DPH. Město je získá z úvěru.