Známý popularizátor výtvarného umění oceňuje v pořadu moderní architekturu v Mostě, kterou přirovnává k utopické metropoli Brasília. Vyzdvihuje také fakt, že v době vzniku nového Mostu byla povinnost při každé státní stavbě investovat i do umění. Díky tomu vznikla ve městě řada hodnotných děl, například plastika od Josefa Klimeše v parku u sportovní haly.

Na video se můžete podívat zde

Karous ve videu kritizuje zanedbání péče o veřejný prostor v Mostě po roce 1989 i sochařská sympozia, která radnice pořádala od roku 2008. Podle Karouse většina nových soch nemá s uměním nic společného a sympozia označil za neprofesionálně vedená.

„Vedení města bych doporučil, aby se konečně začalo starat o své kulturní dědictví ze 70. a 80. let. Také by bylo fajn, kdyby znovu zavedli Kancelář hlavního architekta města. Dobré by bylo, aby odborníci byli přizváni ke vzniku výtvarných děl už na začátku projektu a aby každé umělecké dílo do veřejného prostoru bylo vybíráno pomocí soutěže s odbornou komisí,“ uvádí ve videu Karous, který v závěru cituje návrh mosteckého zastupitele Luďka Proška rozdrtit nepovedené sochy na písek pro dětská pískoviště.