Hejbni Mostem! To je název projektu, který počítá s tím, že návrh na městské investice vzejde od samotných Mostečanů. Nad takzvaným participativním rozpočtem převzal záštitu náměstek primátora pro oblast rozvoje, majetku, městských služeb a ekonomiky Marek Hrvol.

„Je nám jasné, že první ročník participativního rozpočtu nemusí zaujmout všechny obyvatele. Ale někdy začít musíme. Pevně věřím, že iniciativa nám přinese radost ze společné práce, a i kdyby se zapojila jen desetina obyvatel, bude mít naše akce smysl,“ řekl Hrvol s tím, že radnice chce jasně ukázat, že každý ve městě má reálnou šanci ovlivnit jeho chod a podobu.

Ministr životního prostředí Richard Brabec
Konec uhlí je na obzoru. Mají se lidé na severu Čech bát o práci?

Stejný názor má i primátor Jan Paparega. „Jakmile úspěšně dotáhneme první vybraný projekt, lidé začnou věřit, že i jejich pomoc se počítá,“ uvedl primátor s tím, že ve městě žije celá řada těch, kteří si pamatují společný boj za zachování později přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. „Společná iniciativa v nelehké době dokázala takřka zázrak – kostel stojí dodnes. A i proto se stal symbolem iniciativy Hejbni Mostem!,“ dodal Paparega.

Do participativního rozpočtu je možné posílat například návrhy na opravy veřejných prostor uprostřed města, na pomoc školám a školkám nebo investice do kulturního centra.

Navrhnout projekt bude moci každý občan města starší 15 let. A to buď přímo na webu iniciativy, nebo pomocí formuláře na kontaktních místech, která zájemci najdou v Turistickém informačním centru nebo v podatelně magistrátu, a to od poloviny února do konce dubna.

Celkem jsou na projekty připraveny dva miliony korun, přičemž rozpočet na jeden navrhovaný projekt nesmí přesáhnout milion korun.

Veřejné hlasování

Každý návrh následně vyhodnotí odborná komise zřízená magistrátem, která rozhodne o tom, zda bude návrh zařazen k veřejnému hlasování. Do toho totiž nemohou postoupit například návrhy, které nejsou v souladu s územním plánem nebo které se už objevují ve Strategickém či Akčním plánu rozvoje města.

Samotné rozhodování o vítězných projektech bude probíhat prostřednictvím webu hejbnimostem.cz. „Systém hlasování bude vysoce relevantní a bezpečný, každý hlas bude ověřen přes konkrétní telefonní číslo. Kdo se nekamarádí s internetem, může hlasovat za asistence proškolených osob v terénu. Třeba u stánků, které se objeví hned na několika místech ve městě, nebo v turistickém informačním centru,“ zní z radnice.

Město Most se vrací k projektu MiniMost, který měl kdysi oživit okolí  kostela a jezera Most.
FOTO: Most obnoví projekt MiniMost. Zastupitelé mají uvolnit miliony

V květnu proběhne schvalování nebo zamítnutí zaslaných návrhů. V průběhu června přijde na řadu prezentace vybraných projektů a hlasování. Na začátku července pak budou známy vítězné projekty, které budou předány k realizaci.

Město Most v posledních měsících začalo usilovně spolupracovat s občany města na zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Jedním z prvků, který spolupráci mezi občany a městem značně ulehčil, se stala komunikační platforma s názvem Mobilní rozhlas. Ten se stane důležitým pomocníkem i při realizaci i projektu Hejbni Mostem!. Prostřednictvím Mobilního rozhlasu totiž občané města získají podstatné informace k projektu a budou moci také hlasovat pro projekt, který nakonec získá jejich sympatie.

Komentář: Janov je v krizi, ale nic netrvá věčně. Za 50 let může být opět pěkný