I když může být dnes skladatel Florian Leopold Gassmann široké veřejnosti téměř neznámý, jeho výjimečný talent a prestižní pozice dvorního skladatele a kapelníka císaře Josefa II. potvrzují, že ve své době hrál podstatnou úlohu v evropském hudebním světe.

Florian Leopold Gassmann se narodil roku 1729 v Mostě, a tak si letos připomínáme i 295 let od jeho narození. Díky svému výjimečnému talentu se již v raném věku učil zpěvu, hře na housle a na harfu u mosteckého sbormistra Jana Vobořila a navštěvoval jezuitský seminář v Chomutově.

"Protože Gassmannův otec, movitý zlatník, nesouhlasil se synovým rozhodnutím věnovat se hudební kariéře a chtěl, aby se jeho syn stal obchodníkem s kořením, uprchl dvanáctiletý Gassmann do Karlových Varů," vysvětluje renomovaný rakouský hudební vědec Michael Lorenz. Novinář Jiří Vejvoda popisuje Gassmannův pobyt v Karlových Varech následovně: "Jako harfeník a jarmareční zpěvák si za pouhé dva týdny vydělal dost peněz na to, aby se mohl vydat do vysněné Itálie a zaplatit si tam první část výuky."

Přesídlil tedy do centra tehdejšího hudebního světa, do Itálie. Díky studiu u věhlasného boloňského pedagoga Padre Martiniho se mu postupně otevřela cesta k prvním úspěchům a jeho kariéra nabírala spád. Po získání zakázky na operu pro benátský karneval v roce 1757 se stává vyhledávaným operním komponistou.

Výstava Katrin Buttigové Post mortem.
Mostecké muzeum oslaví příchod jara. Nabídne přednášky, vycházky a novou výstavu

V roce 1763 odchází do Vídně, kde po odchodu Christopha Willibalda Glucka do Paříže získává pozici dvorního skladatele na dvoře Marie Terezie a Josefa II. Císař Josef, vášnivý milovník hudby, si Gassmanna oblíbil a udržoval s ním mimořádně přátelské vztahy. Díky panovníkově náklonosti a nespornému talentu získal Gassmann roku 1772 prestižní a dobře placený post císařského dvorního kapelníka.

Během jedné ze svých četných cest do Itálie se Gassmann seznámil s mladým Antoniem Salierim, jehož pozval do Vídně a začal ho vyučovat kompozici. Zajistil mu nejlepší dosažitelné vzdělání a představil ho císaři, což mělo zásadní vliv na Salieriho další kariérní vývoj.

Portrét Antonia Salieriho od Josepha Willibrorda Mählera.Portrét Antonia Salieriho od Josepha Willibrorda Mählera.Zdroj: Wikipedia

Florian Leopold Gassmann byl jednou ženatý a měl tři děti, z nichž se dospělosti dožily jen jeho dvě dcery. "Antonio Salieri se stal jejich učitelem zpěvu a mladší z nich se později pod jménem Therese Rosenbaum proslavila jako interpretka Mozartových oper a sólistka Vídeňské dvorní opery," uvádí se v Rakouském biografickém slovníku.

Gassmann byl nejen věhlasným skladatelem, ale i sociálním inovátorem. Roku 1771 inicioval založení charitativního spolku podporujícího vdovy a sirotky po hudebnících. Tato organizace s názvem Tonkünstler-Societät úspěšně fungovala až do poloviny 20. století. Tento fakt je důkazem, že Gassmann svou sociální angažovaností a inovativním duchem předeběhl dobu.

Gasmann zemřel náhle na vrcholu svých tvůrčích sil ve věku nedožitých 45 let. Jeho smrt na následky úrazu při cestě do Itálie byla pro císařský dvůr a hudební dění ve Vídni velkou ztrátou. Díky Marii Terezii byla jeho vdově přiznána finanční podpora, protože se její muž v posledních letech života kvůli nemoci a nákladnému vybavení domu dostal do dluhů. Místo dvorního skladatele převzal po svém učiteli jeho žák a přítel Salieri.

Budova ZUŠ L. F. Gassmanna v Mostě.Budova ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.Zdroj: město Most

Gassman po sobě zanechal obsáhlé dílo čítající 22 oper, přes 50 symfonií a nespočet instrumentálních skladeb. O uchování jeho hudebního odkazu, který nese stopy začínajícího klasicismu, se výrazně zasadil právě Salieri.

V Mostě připomíná místo narození toho slavného rodáka pamětní deska z roku 1903 a busta před Městským divadlem, která byla slavnostně odhalena v den Gassmannových nedožitých 188. narozenin. Po 2. světové válce došlo k jejímu odstranění a na své místo se vrátila až v roce 1997. Zajímavostí je, že nejen v Mostě, ale i ve Vídni mají od roku 1906 svou Gassmannovu ulici.

Významné jubileum neopomene ani základní umělecká škola v Mostě, která nese Gassmannovo jméno. „Chystáme se uctít tato dvě výročí zařazením Gassmannových skladeb na náš závěrečný koncert 19. června. Zároveň si jeho dílo připomeneme v rámci letošního projektu ZUŠ Open," prozradil ředitel školy David Holoma. Město Most žádnou vzpomínkovou akci nechystá.

Mohlo by vás zajímat: Je rozhodnuto. Začne přestavba Repre v Mostě. Už poklepali základní kámen

Zdroj: Martin Vokurka