Zdevastované chanovské sídliště má být v příštích desetiletích učebnicovým příkladem, jak udělat z rizikového ghetta fungující sídliště dříve, než se zcela vymkne kontrole.

Dosud se chanovskou krizi nikomu nepodařilo vyřešit. Vládnoucí Sdružení Mostečané Mostu a komunisté věří, že teď je ta pravá chvíle začít. EU nabídne miliony eur na pomoc chudinským čtvrtím. Když se evropské radnice do roku 2013 nepřipraví, riskují další sociální nepokoje podobné těm, které ochromily před třemi lety předměstí Paříže.

„Pokud města možnost získat dotace promarní a nechají ty tikající bomby na svém území, rozšíří se lichva, drogy, prostituce a další sociálně patologické jevy,“ sdělila Deníku ministryně Džamila Stehlíková. „Jsme všichni, celá Evropa, na stejné lodi. Je jen otázkou času, kdy bude řešení tohoto problému stát více peněz, protože bude natolik neúnosný, že nás přímo ohrozí,“ dodala ministryně.

Mostecká radnice už připravuje s experty Integrovaný plán rozvoje města Mostu, kde je ghettu v Chanově věnována zvláštní kapitola. „Plán by měl do budoucna, s přispěním peněz ze strukturálních fondů, umožnit rozvoj této lokality, zlepšit situaci a ukázat cestu dalším městům, jak lze postupovat dál,“ prohlásil Karel Bořecký, manažer integrovaného plánu. Kolik peněz bude řešení Chanova stát, jak se změní a kdy se začne, zatím nikdo neví.

„Jsme teprve na začátku. Věřím, že za půl roku budeme plán prezentovat,“ řekl Deníku primátor Vlastimil Vozka.

Mostecká radnice nechce dopustit, aby se peníze investované do romského ghetta rozkradly a sídliště opět zničili vandalové. Jak jejich řádění mostecká vláda zabrání?

„Důkladně zvážíme, které aktivity podpoříme. Nenalijeme tam peníze, jen abychom dobře vypadali, to ne. Jde nám o dlouhodobou udržitelnost,“ uvedl primátor Vozka.

Ochrana investic bude samostatnou kapitolou integrovaného plá­nu.

„Je to podmínka, abychom dosáhli na evropské peníze,“ uvedla ministryně Stehlíková, která buduje v Mostě detašováné pracoviště vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Agentura pomůže Mostu získat z Bruselu peníze na řešení problémů v Chanově. Integrovaný plán, který město předá Ministerstvu pro místní rozvoj, je zatím v pracovní verzi. „Definitivně ještě nic přijato nebylo,“ uvedl manažer Bořecký.

Experti z různých oborů pracují na třech změnách. První nazvali LIDÉ. Obsáhne takzvané „měkké“ projekty, které se zaměří na sociální oblast, přípravu pracovních míst, vzdělávání a programy na volný čas.

Druhá změna má název PREVENCE. Popíše nová bezpečnostní opatření, způsob, jak přimět nepřizpůsobivé obyvatele k dodržování zákonů, placení dluhů a nájemného. Stanoví i systém kontroly majetku a peněz, vynaložených do celého projektu.

Třetí strategií je BYDLENÍ. Stanoví nejvhodnější úpravu a údržbu bytů, veřejných prostranství, prostor pro volný čas a podnikání.

V lednu se chanovské sídliště, patřící městu Most, ocitlo na pokraji ekologického a hygienického kolapsu. Odstranění smetišť stálo radnici 150 tisíc korun. Za udržení pořádku do konce roku zaplatí romské firmě téměř dva miliony.