Čím dál od nádraží bydlíte, tím méně trpí váš sluch. Ukazuje to hluková mapa na webu ministerstva zdravotnictví. Znázorňuje hlučnost ve spodní části města u silnice Chomutov–Most–Bílina. Část obyvatel tam během dne vzdoruje až 70 decibelům. To už škodí zdraví. A co hluk na jiných místech? Novější a komplexní analýza neexistuje.

S neobvyklou aktivitou, která by měla vytvořit podmínky pro větší ochranu Mostečanů před hlukem, teď přichází sama radnice. Chce vytvořit vlastní aktuální hlukovou studii města Mostu.

Radnice již vyhlásila veřejnou zakázku a čeká na nabídky expertů. Ti mají posoudit nejen současnou, ale i výhledovou hlukovou zátěž.

Po měření hluku vyvolaného hlavně dopravou, provozem autodromu a leteckým provozem vznikne podrobný přehled, který bude důležitý pro další rozvoj města a novou výstavbu. „Výsledky měření budou graficky vyhodnoceny a zakresleny do katastrální mapy. V grafické části budou vymezena ochranná hluková pásma. Budou stanoveny hygienické limity u předpokládaných nových zdrojů možné akustické zátěže,“ píše radnice na svém webu. Hodlá i posoudit plnění hygienických limitů podle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. „Hluková studie je jedním z podkladů pro nový územní plán města, který se bude zpracovávat,“ řekla mluvčí radnice Alena Sedláčková. Podle ní podobná studie existuje už od roku 2002, ale zastarala a moc lidí o ní nevědělo.

Deník včera přečetl znění zakázky Ivo Vaňkovi, prezidentovi Národní hlukové observatoře ČR. „Je to úžasné!“ řekl. Podle něj Most vyvíjí ojedinělou a záslužnou iniciativu a předbíhá dobu. „Myslím si, že eurokomisař pro životní prostředí se přijede do Mostu učit,“ dodal Vaněk.