Projekt nabízí celkové řešení tamní dopravní situace, úpravu parkovacích stání a míst pro ně vyhrazených a upravuje dopravní značení. Celková realizace projektu tamní čtvrti by město Most vyšla na dvacet milionů korun. Projektované úpravy se týkají ulic Slovanská, Pod Těžní věží, U Náraziště, Na Vrátku, S. K. Neumanna, Lesní, Pod Resslem, U Cáchovny, Pod Studánkou, Větrná, Marie Majerové a Svážná.

Ve většině ulic se počítá s vyznačením parkovacích míst. Nová, větší parkoviště by podle studie mohla být mezi obytnými domy v Lesní ulici a před garážemi ve Slovanské ulici. Proměnit by se mělo také náměstíčko, kde by mohla vzniknout šikmá parkovací stání a přechod pro chodce. Projekt dále počítá s instalováním zpomalovacích pruhů, nebo novými chodníky pro pěší.

„Lokalita byla vždy klidová, podmínky se změnily kvůli koupališti a výstavbě rodinných domů. Nejde jen o parkovací místa, ale o celkové řešení dopravní situace,“ řekla Deníku náměstkyně primátora města Mostu Hana Jeníčková.

Město zatím nechalo zpracovat první studii, nad tou se na koupališti U Resslu s odborníky z magistrátu sešli tamní obyvatelé, kteří podávali k projektu protinávrhy. Nejvíce lidé připomínkovali směr jednosměrné ulice U Cáchovny. Obyvatelům se nelíbila ani parkovací stání přímo pod lesem. Uvítali by také zpomalovací retardéry, kvůli dětem ze školky.

„Ulice jsou úzké a musí se vyhodnotit, co bude nejlepší pro všechny, ne jen pro jednu ulici,“ řekl František Baar, vedoucí oddělení územního plánu, výstavby a ekonomického rozvoje mosteckého magistrátu.

Podle náměstkyně primátora se zatím jedná jen o studii, která ještě není podkladem pro projektovou dokumentaci. Stále je totiž projekt v diskuzní fázi. Tamní obyvatelé, tak mohou zasílat návrhy a připomínky na odbor rozvoje a územního plánu mosteckého magistrátu.

Připomínky je možné zaslat na e-mailovou adresu oraup@mesto-most.cz. Nebo lze navštívit přímo magistrát.