Proměna třídy Budovatelů se opět o něco přiblížila. Radnice zveřejnila zadání veřejné zakázky na dopravní studii této mostecké tepny. Hlavní městskou třídou se má stát po rekonstrukci úsek Central - Prior, počítá se i s cyklopruhem.

Firmy mají podávat nabídky do 17. července, vítěz bude mít na studii čas do konce roku. „Cílem studie je navržení optimálního dopravního řešení celého uličního prostoru,“ píše se v zadání zakázky.

Vítězná studie projde také veřejným projednáním, po něm už by se mohly dostat ke slovu stavební stroje. „Počítá se, že práce začnou v příštím roce a vzhledem k velkému rozsahu budou rozděleny do několika etap,“ informovala mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Návrh stavebního uspořádání uličního prostoru a dopravního řešení se týká oblasti od okružní křižovatky ulic Pražská, Obchodní a Čepirožská za dopravním podnikem po kruhový objezd u zimního stadionu.

Celé území třídy Budovatelů, kde má projektant také maximálně navýšit počet parkovacích míst, studie rozdělí na pět celků oddělených křižovatkou. Pro každý úsek chce město aspoň dvě varianty řešení.

Pěkný prostor, zeleň, dostatek parkovacích míst

Úsek od Centralu k Prioru se stane hlavní městskou třídou s kultivovaným prostorem převážně pro chodce, kvůli kterým se zklidní doprava. Radnice podle zadání usiluje o „kvalitně navržené veřejné prostranství, doplněné zelení a městským mobiliářem“ a nevylučuje ani zcela nová inovativní řešení.

Všechny varianty musí ale respektovat tramvajovou trať ve středu třídy Budovatelů. MHD se má dopravně upřednostnit koordinací všech světelných křižovatek, diskutovat se ještě bude o případném snížení počtu jízdních pruhů po celé třídě nebo jen v některých úsecích. K posouzení a prezentaci návrhů má pak pomoci modelová uliční 3D vizualizace.

Studie zahrne i možné změny uspořádání chodníků a vozovek a případné budování nových cest.

V plánu je také zřízení samostatných jízdních pruhů pro cyklisty. Pokud budou součástí asfaltových vozovek, budou barevně odlišné od pruhu pro auta, například cihlově červené, nebo budou mít jiný povrch. Zadání nevylučuje podobné řešení u cyklopruhů na chodnících.

Kvůli záměru rozšíření cyklistické dopravy v Mostě projektant navrhne páteřní cyklopruh po celé třídě Budovatelů a napojení na navazující cyklistické trasy a stezky. Studie prověří i možnost vybudování takzvaných amerických cyklopruhů s oddělením cyklistů od jízdního pruhu prostorem pro odstavování a parkování aut.

Vybraný projektant bude muset úzce spolupracovat s městskými odborníky, policií a dopravním podnikem, protože třída Budovatelů je nejvýznamnější ulicí ve městě. „Do budoucna je pro město zásadní, protože spojuje centrum s areálem kostela a jezerem Most. Dá se přirovnat k Václavskému náměstí, mezi Priorem a bývalými Báňskými stavbami je dokonce širší, má 87 metrů,“ upozornila pražská architektka Helena Kubínová spolupracující s mosteckou občanskou iniciativou Moje město, moje místo. Kubínová už dříve doporučovala zásadní proměnu centrální části třídy, aby byla lepší pro chodce.