V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení," sdělila včera Mosteckému deníku Klára Vydrová z tiskového oddělení radnice.Vylepší dvory, chodníky, silnice, veřejné osvětlení, postaví polopodzemní kontejnery na odpadky a víceúčelové sportovní hřiště mezi bloky 97 a 98. Pod dvory se zruší kotelny a u domů rozšíří parkoviště. „Celkem je navrženo pro celou lokalitu 190 parkovacích stání pro osobní vozidla," uvádí stavební úřad v rozhodnutí k ukončenému územnímu řízení. Bytová družstva i společenství vlastníků s plánem souhlasily, někteří vlastníci bytů ne. Několik výtek měli Tomáš Rovný a Miroslav Blažek.

„Vybudováním 31 parkovacích míst v těsné blízkosti obytných domů povede zejména v zimním období k lokálnímu zhoršení ovzduší a dále pak k celkovému nárůstu hlučnosti v klidové části domů," uvedli například. Obávají se i dalšího přetížení kanalizační sítě a zaplavení sklepů.

Pokud nebudou další námitky při stavebním řízení, radnice očekává zahájení stavebních úprav v květnu příštího roku.