Zastupitelstvo Mostu schválilo před Vánoci nejdůležitější dokument, který ovlivní na další léta život ve městě. Rozpočet na rok 2024 obsahuje například desítky nových staveb. Největší plánovaná investice se bude řešit zvlášť a nebude to bez odezvy.

Místní občanská iniciativa The most Most odeslala radnici otevřený dopis se zhruba 900 podpisy zástupců odborné i laické veřejnosti, kteří žádají zastavení příprav plánované rekonstrukce Repre a vypsání nové veřejné zakázky řešené formou soutěžního dialogu. Podle iniciativy je aktuální projekt rekonstrukce zatížen řadou nedostatků, což má dokazovat analýza, která je přílohou dopisu.

„Po letech kritiky projektu odborníky jsme se rozhodli, že nebudeme dál jen nečinně přihlížet tomu, jak se město chystá nenávratně poškodit tuto významnou budovu,“ sdělil Adam Malý z The most Most.

Mostečtí aktivisté kritizují hlavně radikální změnu vnitřního prostoru a provozu Repre, které má z větší části obsadit knihovna sídlící v budově v ulici Moskevská. Iniciativa po odeslání otevřeného dopisu oznámila, že zahajuje informační kampaň, která má veřejnosti hlavně prostřednictvím letáků představit problémy spojené s projektem rekonstrukce Repre.

„Vnímáme stále silnější kritické hlasy, které nás motivují k aktivnímu zapojení do boje za záchranu této ikonické stavby,“ sdělil pořadatel Dne architektury v Mostě a zástupce občanské iniciativy Martin Trávníček, který nevyloučil uspořádání demonstrace, kde by mohla veřejnost vyjádřit svůj názor.

Město na svém záměru rekonstrukce Repre trvá a dlouhodobou kritiku odmítá s tvrzením, že projekt hodnotu budovy respektuje a vylepší ji tak, aby vzniklo moderní kulturně-vzdělávací centrum oživující střed Mostu. I když chce radnice přestavbu zahájit v příštím roce, první výdaje na tuto investici městský rozpočet neobsahuje. „Dohodli jsme se, že budova Repre bude řešena samostatným rozpočtovým opatřením během příštího roku,“ vysvětlil primátor Marek Hrvol (ProMOST).

V první polovině ledna se mají otevírat obálky s cenovými nabídkami stavebních firem. „Až bude zřejmá vysoutěžená cena a bude se blížit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem, tak společně s odborem investic a odborem finančním naplánujeme, kolik by mělo být čerpáno peněz v roce 2024 na tuto investiční akci,“ dodal primátor.

Rekonstrukce Repre si vyžádá stovky milionů korun, které se neutratí najednou, ale po menších částkách v průběhu několika let. Velkou část výdajů hodlá město pokrýt z dotací. Pomoci by si mohlo i úvěrem, což by muselo schválit zastupitelstvo, pokud mu tuto možnost radní předloží.

I bez Repre je však městský rozpočet na příští rok investičně náročný. Kapitálové výdaje jsou naplánované ve výši 853 milionů korun, což je rekordní částka. Pro srovnání: loni si město naplánovalo investice za 651 milionů, předloni za 426 milionů a před covidem za 324 milionů korun. Aby své investiční cíle v roce 2024 Most zvládl, opět si pomůže dotacemi a vlastními úsporami. Výhodou je, že město není zatíženo půjčkami.

Opozice nový plán hospodaření podpořila. „V rozpočtu jsou kvalitně připravené investiční záměry a zároveň se navyšuje podpora hospicu. Líbí se nám i financování sportu, které je opravdu velmi výrazné oproti jiným městům, a samozřejmě i velká podpora do sociální oblasti a školství,“ sdělila Hana Aulická Jírovcová ze Sdružení Mostečané Mostu. Toto sdružení má ale i výhrady. Nelíbí se mu způsob řešení rekonstrukce Repre a zavedení poplatku za odpad od ledna 2024.

Hodně peněz do škol a dopravy

Město Most v příštím roce počítá s celkovými příjmy ve výši 2,292 miliardy korun a s celkovými výdaji 2,549 miliardy korun. Kvůli investicím je rozpočet schodkový. Schodek ve výši 257 milionů korun město pokryje ze svých úspor.
Běžný rozpočet, který zahrnuje výdaje na každodenní provoz městských služeb, se naplánoval s přebytkem 171 milionů korun. „Na toto klademe velký důraz. Přebytkový běžný rozpočet je ukazatelem toho, že město peníze neprojídá na vlastní provoz, je v dobré finanční kondici a může víc investovat,“ uvedl primátor.

Důvodem vysoké sumy na investice je mimo jiné nakupení větších plánovaných akcí, které jsou navázané na dotace. Jedná se třeba o vybudování odborných učeben na 3., 4. a 8. ZŠ, kde se má utratit celkem přes 120 milionů korun. Na rozšíření autobusového nádraží před železniční stanicí si město vyhradilo 40 milionů a na výstavbu patnáctikilometrové cyklostezky Matylda - Velebudice 140 milionů korun. V rozpočtu je i 10 milionů na zahájení rekonstrukce mostu mezi Stovkou a děkanským kostelem a 27 milionů na modernizaci veřejného osvětlení.

Přes 30 milionů může stát úprava ulice U Mariany ve Vtelně, kde vznikne chodník s autobusovými zastávkami. Dalších 10 milionů si město vyčlenilo na rozšíření plovoucích zařízení na jezeru Most a 7 milionů si rezervovalo na výstavbu nového víceúčelového hřiště vedle skateparku na Šibeníku i na další herní prvek na Benediktu. Miliony potečou i do domovů pro seniory, do parkování, do obnovy technické infastruktury i do hradu Hněvín. Investičních položek jsou desítky. Převažují ty pod 5 milionů korun.