I když město ještě nemá stavební povolení, ani projektovou dokumentaci, v příštím roce si naplánovalo výstavbu parkoviště pro 129 aut v ulici Okružní na sídlišti Liščí Vrch. Mělo by stát 9 milionů korun. Druhým největším má být parkoviště pro 71 aut u budovy okresního soudu. To má stát 4,5 milionu. Celkem 2,5 milionu hodlá radnice investovat do 33 nových stání, které rozšíří oplocené parkoviště na svahu u školky v ulici J. Kříže. Stavební úřad povolil také zvětšování odstavné plochy v ulici J. Seiferta, kde přibude 23 míst a část současných „podivných" stání se má zlegalizovat. Součástí úprav bude rekonstrukce chodníků.

Zastupitelé schválili i realizaci roštových stání za půl milionu v I. etapě. Stavět se také začne 57 míst v ulici ČSA, které se nestihly letos.

Chystaný nový územní plán má vymezit plochy pro běžná i podzemní parkoviště a parkovací domy pro rezidenty hlavně na sídlištích Liščí Vrch a Výsluní a u nemocnice.

„Vytipovat stávající parkoviště vhodná pro přestavbu na parkovací domy s vyšší kapacitou stání," zní v dokumentaci jeden z úkolů.