Pokračující rekonstrukce městského silničního mostu, který spojuje Most s Rudolicemi, se prodraží. Stavaři totiž zjistili, že železniční kabelová trasa leží na jiném místě, než uváděla původní dokumentace. Proto se rozhodlo o přeložce vedení. Další nečekané překvapení objevili dělníci u základu jednoho z mostních pilířů, kde narazili na překážející starou opěrnou stěnu. Všechny práce navíc budou stát devět milionů korun.

„Není to zanedbatelná částka, ale náklady jsou opodstatněné,“ sdělil primátor Jan Papareaga. Dodatečné úpravy by neměly dostat stavbu do skluzu, nový most se má otevřít v létě. Původní cena rekonstrukce byla 68 milionů korun, ale téměř vše uhradí stát, protože pod mostem je důležitá železniční trať. Město proto chce, aby stát dotoval i dodatečné práce.

Zcela novou stavbu chystá radnice v Litvínově. Jedná se o zvelebení křižovatky ulic Podkrušnohorská a ulice K Loučkám u konečné tramvaje, kde má vzniknout malý přestupní terminál Citadela. „Teď jsme ve fázi projektové přípravy, ale chceme to s lidmi raději ještě prodiskutovat,“ uvedla vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Eva Rambousková.

Veřejné projednávání, které by mělo zajímat hlavně obyvatele obytné zóny v okolí Billy, se koná 18. března od 16 hodin v sále Centra bakalářských studií Schola Humanitas. Zástupci města, kteří se loni zabývali několika verzemi úprav, představí lidem studii zahrnující dva zastávkové zálivy pro autobusy, doplnění parkovacího stání v ulici Podkrušnohorská a změnu křižovatky s ulicí K Loučkám.

Do vylepšení komunikací se vrhne i město Most, které vyhlásilo zakázku na úpravy v ulicích Pod Širokým vrchem a Tvrzova. Zrekonstruuje se tu zastaralý chodník vedoucí podél silnice, autobusové zastávky, odvodnění a veřejné osvětlení.

Most se chce na jaře také projekčně připravit na rekonstrukci ulice Václava Talicha, kde chystá přestavbu parkovacích stání, vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Záměr počítá i s doplněním míst pro přecházení, s přesunutím přechodu pro chodce a se změnou dopravního značení. Radnice už vyhlásila zakázku na projektovou dokumentaci, která má být hotová do léta. Podkladem pro tuto ulici bude studie navrhující změny v dopravě na celém sídlišti mezi nádražím, Lajsníkem, Šibeníkem a knihovnou.

V této lokalitě se bude letos modernizovat budova 4. ZŠ. Za více než sedm milionů korun získá odborné učebny pro výuku cizích jazyků a přírodních věd včetně vybavení. Stavební práce, které zahrnou i bezbariérová řešení interiéru, rozšíření arboreta a nové rozvody počítačové sítě, mají trvat od poloviny června do konce srpna.

Město minulý týden vyhlásilo i zakázku na nástavbu odborných učeben na budově 7. ZŠ, kde se může s pomocí EU utratit přes 23 milionů korun. Úkolem vítěze veřejné soutěže bude i instalace výtahu a únikového schodiště a vybavení nových kabinetů a tříd pro informatiku, přírodovědu a cizí jazyky.