Autobusové zastávky poblíž soudu dostávají nový povrch. V zálivech už jsou betonové panely, na řadu přijde bezbariérové nástupiště a vodicí linie pro nevidomé a slabozraké. Od zastávek po Prior je vozovka vyfrézovaná, dolní část ulice má nový asfalt, zatím bez dopravního značení. V celé ulici zmizely staré přechody pro chodce s provizorními ostrůvky. Do podzimu bude vše nové, včetně parkovacích míst na okraji vozovky. Práce probíhají za dopravního provozu, který se reguluje podle potřeby. Investice si vyžádá zhruba 12 milionů korun z městského rozpočtu.