Již 24. ročníku se zúčastnili žáci prim gymnázií Ústeckého kraje a 5. tříd gymnázií spolkových zemí Sasko, Bavorsko/Oberfranken a Duryňsko. Řešené úlohy se v této soutěži liší od běžných matematických úloh.

„V mnoha případech mají přímou návaznost na dobu, ve které žil a zabýval se matematikou Adam Ries, významný německý matematik 16. století,“ uvedl Michal Smatana, pedagog mosteckého gymnázia a člen česko-německého pořadatelského týmu.

Výsledek soutěže, ve které uspěly i další české děti, podle pořadatelů vypovídá o kvalitní přípravě a schopnostech žáků.

Účastníky byli žáci prim gymnázií Ústeckého kraje a pátých tříd gymnázií spolkových zemí Sasko, Bavorsko/Oberfranken a Duryňsko, kteří do finále postoupili z regionálních kol. Česká výprava měla soutěžící ze škol v Mostě, Ústí nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích, Lounech, Teplicích a Klášterce nad Ohří.