Braňany od budování zalesněného kopce dělí už jen územní rozhodnutí a stavební povolení. Zástupci těžební společnosti a vedení obce nyní chtějí žádat o vyjímku, aby se nemuselo čekat několik další měsíce na dlouhé vyřizovací lhůty a bagry mohly začít navážet hlínu na val co nejdříve.

„Naším cílem je, aby to bylo co nejrychleji. Již letos na jaře jsme chtěli začít budovat,“ uvedl mluvčí Severočeských dolů Vladimír Budinský. Právě Severočeské doly, které vlastní lom sousedící s Braňanami, budou investorem nejen pro vybudování lesu ale i další osázené stěny, která vyroste za areálem místních závodů.

Dnes jsou těžební stroje vzdálené asi šest set padesát metrů od obce. Mezi současným lomem a domy je ovšem již vytěžené území, které za čas projde rekultivací. I když už se dnes na tomto místě netěží, lidé ze svých domů vidí na lom pořád, proto právě v těchto místech, mezi vytěženým územím a obytnou částí Braňan vznikne les na kopci. Což zabrání nejen prašnosti, ale i zvelebí okolí.

Braňany museli kvůli této akci změnit územní plán. V místech kde má vyrůst les totiž byla v územním plánu naplánována další možná výstavba domů. Terén však není podle odborníků pro výstavbu komunikací ani domů vhodný. A tak návrh na změnu územního plánu braňanští zastupitelé bez problému schválili.

„Jsme pro urychlení řízení. Budeme žádat o výjimku, aby bylo možné sloučit rozhodnutí se stavebním řízením,“ řekl starosta Braňan Vlastimil Krupka. Na obecním úřadě se teď dveře netrhnou. Lidé se podle starosty stále chodí informovat jak budování valu pokračuje. „Vyslechli jsme několik názorů od našich obyvatel. Všechny byly vesměs kladné a podporovaly vybudování valu,“ dodal starosta.

Z oken uvidí na nově vzniklý les většina obyvatel obce. Nejblíže bude Selský dvůr v Braňanech. Majitelé venkovského statku vybudování valu vítají. „Jsme za něj opravdu rádi. Je to velmi vstřícný krok,“ sdělila majitelka areálu Selského dvora, který je proslulý nejen chovem koní.

„Zalesněný val bude stát asi dvě stě padesát metrů od obce a bude se jednat o jakousi oddechovou zónu. Mim stromů zde budou například cesty,“ uvedl projektant Petr Derka. Podle jeho slov bude další část ochrany, tedy zelená stěna, vzdálena od obce asi sto padesát metrů. Nebude se ovšem jednat jen o kovovou konstrukci, ale bude osázená popínavými rostlinami, které vydrží i v zimě. Navíc budou v okolí stěny vysázeny další různě velké rostliny, stěna tak s okolní přírodou splyne v jedno.

Ani lomští občané se nemusí bát, že by pokračující těžební činnost na dolu Bílina výrazně zhoršila ve městě životní prostředí. I mezi Lomem a dolem má vzniknout zalesněný val.

Již vloni na podzim byl slavnostně vysazen dub na území budoucího lesoparku, který bude oddělovat město Lom od těžebních míst. „Je to startovací čára pro tuto akci. Slavnostní výsadby se zúčastnil nejen ministr zemědělství, hejtman Ústeckého kraje, ale i hlavní organizátor plánu Severočeské doly či paní Dejmalová, kterou myšlenka vybudovat zde lesopark napadla a další hosté našeho regionu. Chceme, aby se místo využívalo a sloužilo místním občanům,“ uvedl před časem starosta Lomu Josef Nétek.

Město již od začátku nechtělo, aby byla výsypka i na tomto místě. Společně se Severočeskými doly se tak dohodlo na vybudování oddychové zóny, jejíž součástí budou i cyklostezky, malé vodní plochy či kopec pro sáňkování. Díky tomuto parku tak dojde k zmírnění hlučnosti i prašnosti v obci.

Podle Vladimíra Budinského ze Severočeských dolů jde zde zatím o dlouhodobější záměr.