Sociální služby tak bude od nového roku zajišťovat Krušnohorská poliklinika, navrhovatel projektu optimalizace místostarosta Martin Klika (ČSSD) ale Litvínovany uklidňuje tím, že změnu v sociálních službách vůbec nepocítí. Například pořadník na umístění do penzionů zůstane zachován tak, jak platí nyní. „My se přesto bojíme, protože sloučení na nás bude mít špatný dopad,“ obrátila se na zastupitele jménem klientů Městského zařízení sociálních služeb Minervy Ludmila Mozlová a dodala, že za Minervou budou nadále stát . Ze zastupitelů byla jednou z největších odpůrkyň takovéto optimalizace zastupitelka Erika Sedláčková (KSČM). „Navrhovala jsem, aby po změně poskytovala sociální služby nezisková organizace, ne obchodní společnost, jako tomu bylo v návrhu. Nicméně jsem vycítila, že to ostatní cítí jinak,“ řekla Deníku Sedláčková již po pracovním setkání zastupitelů, které svolal starosta Milan Šťovíček (ODS), když poprvé předložený návrh optimalizace zastupitelé neschválili. „Obchodní společnost vzniká za účelem zisku a já se obávám toho, že by mohli být upřednostňováni bohatší klienti,“ dodala Sedláčková. Ta nakonec pro návrh ruku opravdu nezvedla, ještě před tím však starosta Šťovíček podal návrh, aby město vypsalo nové výběrové řízení na vedení polikliniky, když pod ni budou nově spadat i sociální služby. Proti tomuto návrhu vystoupil Robert Kysela (SNK – EU) s tím, že současný ředitel Krušnohorské polikliniky Jaroslav Herzinger dokázal zadluženou polikliniku dostat do zisku. Právě finance jsou jedním z důvodů, proč chtělo město sociální služby spojit se zdravotními. Spojením by totiž město mělo dosáhnout na více zdrojů, jak do této oblasti sehnat více peněz. O svou práci se podle ředitelky Minervy Jany Bauerové nemusejí bát ani zaměstnankyně, které o seniory pečují. „Ty samozřejmě přejdou pod polikliniku,“ řekla Bauerová, co však bude s lidmi v ředitelství Minervy, jim město nesdělilo.