„Návštěvníkům chceme zajímavou formou přiblížit jedinečnost krajiny, ve které žijí,“ sdělila Jana Marešová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří. Na programu jsou exkurze na vrch Raná s odborným výkladem, cyklovýlet, odchyt a ukázky ptactva a živých netopýrů, výstava ovčích plemen a ukázky stříhání ovcí, prezentace leteckých modelářů, výstava o přírodě Lounského středohoří, závody ovčáckých psů a mnoho dalšího. Budou i soutěže a aktivity pro děti.  

K dopravě na slavnost lze využít speciální jízdu vlakem Švestkové dráhy z Mostu. Ve stanici Bělušice navazuje autobus, který návštěvníky dopraví až na místo konání akce na Ranou. „Ve zdejších stepích můžeme vidět ohrožené druhy rostlin a živočichů, například kavyly, sysly či celou škálu motýlů. K životu potřebují šetrné hospodaření, které zde ochrana přírody podporuje z evropského projektu Life+. A právě proto jsme do programu Slavností stepí zařadili třeba i ukázku pastvy ovcí. Ta totiž brání tomu, aby zdejší stepi postupně zarostly křovím,“ dodala Marešová.

Program pro veřejnost zajišťuje AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří a obec Raná. Slavnosti stepí jsou součástí Evropského dne chráněných území.