Kolik přesně cestující zaplatí od 1. ledna v jednotlivých pásmech MHD, rozhodne představenstvo 4. prosince, kdy určí definitivní podobu tarifů.
Čísla jsou zatím pouze orientační, je to pracovní verze, komentoval včerejší dohodu akcionářů Pavel Stehlík, předseda představenstva dopravního podniku. „Na tom, že se tarif musí zvýšit, jsme se shodli,“ prohlásil Stehlík. Podle něj zdražení mírně přesáhne hranici osmnácti procent.
Tarify MHD se celoplošně nezvyšovaly pět let. Podnik vykazoval ztráty. Loni činil propad hospodaření 9,6 milionu korun. Oba akcionáři, města Most a Litvínov, musejí podnik neustále dotovat desítkami milionů korun ročně. Narovnání plateb cestujících a měst má zlepšit hospodaření dopravního podniku a zvýšit kvalitu přepravních služeb.

Růst cen jízdného je také reakcí na výrazné zdražení energie a na vládní balíček se zvýšením daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent.
Pokud představenstvo počátkem prosince nové tarify bez výhrad schválí, bude mít dopravní podnik na zavedení ceníku do praxe necelý měsíc. Stehlík nevylučuje, že lednový termín se možná posune, pokud akcionáři navrhnou další úpravy. Čeká se na hlasování zastupitelstva města Mostu. Litvínovské zastupitelstvo se zvýšením jízdného počítá.
Změna ceníku neovlivní počet autobusových ani tramvajových linek. Neměla by připravit o výhody ani vybrané skupiny obyvatel, například dárce krve, seniory od 70 let a v Mostě i školáky od 6 do 15 let, kterým MHD zcela hradí město. V budoucnu nemá dopravní podnik zvyšovat jízdné tak razantně. Optimalizace cen se nyní plánuje jednou za dva roky, další se dá očekávat v roce 2010. Nárůst cen by pak byl mírnější, podle odhadu o čtyři až šest procent v závislosti na vývoj ceny paliv a dalších položek.
Do konce roku si mohou cestující koupit levnější čipovou kartu. „V prosinci bude její cena pouhých 30 korun. Chceme tím přinést našim zákazníkům alespoň malou pozornost v předvánočním čase,“ sdělil včera ředitel dopravního podniku Milan Dundr.