Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova usnadní lidem cestování v autobusech a tramvajích MHD. Jízdné si budou moci koupit i prostřednictvím bankovní platební karty či internetu. Umožní to nový elektronický odbavovací systém, na jehož realizaci podnik vyhlásil veřejnou zakázku. Instalace a zkoušení technologie zabere přibližně 18 měsíců. Do té doby bude funkční současný způsob odbavování. Příprava novinky rozdělená na několik etap začne po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, o němž se má rozhodnout v září. Náklady na dodávku, montáž a testování se odhadují na víc než 41 milionů korun.

S modernějším odbavováním se MHD na Mostecku plně integruje s Dopravou Ústeckého kraje (DÚK), což je regionální síť vlaků, autobusů, tramvají, trolejbusů a lodí nabízející výhodné cestování s přestupní jízdenkou. Nový odbavovací systém v MHD na Mostecku umožní i využívání bezkontaktních čipových karet DÚK. „Integrace do systému DÚK nabídne rychlejší a komfortnější cestování v celém kraji,“ sdělil ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Ulice Železničářů, která byla součástí starého Mostu před jeho demolicí kvůli těžbě uhlí.
Starý Most stále žije, ale divně. Lidé u jezera mají dražší MHD a svítí mobilem

Nový odbavovací systém podle něj značně zjednoduší platební styk při nákupu jízdních dokladů. K dispozici bude i e-shop na webu dopravního podniku, aby si cestující mohli na čipové karty snadno dobít elektronickou peněženku i časové jízdné. Přestože je cílem zvýšit podíl bezhotovostních transakcí, platby penězi zůstanou zachovány. „Ve vozech budou instalovány samoobslužné kasičky pro platbu v hotovosti,“ dodal Dunovský.

Zakázku na odbavovací systém vyhraje firma s nejvýhodnější cenovou nabídkou, která zahrne i minimálně desetiletou podporu software a servis. Podnik chce ušetřit část nákladů a požádá o dotaci EU.

Nástup jen předními dveřmi

Po instalaci technologie se bude do autobusů nadále celodenně nastupovat jen předními dveřmi. U tramvají se o zavedení tohoto režimu neuvažuje, ale nový systém tuto možnost do odbavování zakomponuje pro případné využití mimo dopravní špičku. Cestující se budou jako dosud odbavovat v MHD jen při nástupu, ne při výstupu.

Multifunkční mincovní automat se čtečkou karet bude umístěn u předních dveří ve vozidle. „Hotovostní platba bude probíhat výhradně prostřednictvím multifunkčního mincovního automatu. Cílem je vyloučit řidiče z přímé manipulace s hotovostí při odbavení cestujících,“ je uvedeno v dokumentaci zakázky.

Hrad Hněvín v Mostě v pondělí 1. srpna.
Hněvín s bistrem a rozhlednou láká lidi i po pádu zdi. Bude benefiční koncert

Řidiče zdržuje, když musí přijímat peníze. „To, že nepřijdou do styku s hotovostí, považuji za velkou výhodu. Kolegové se na to těší," okomentoval chystanou novinku řidič a předseda odborové organizace dopravního podniku Oldřich Chyba.

V rámci DÚK si cestující bude moci v MHD na Mostecku koupit jízdenku do jiných měst, i proto je podle odboráře lepší samoobslužné zařízení, aby řidič nemusel přijímat větší obnosy. Také očekávané zvýšení počtu elektronických transakcí má posílit bezpečnost řidičů, protože se sníží riziko přepadení kvůli hotovosti.

Odbory díky automatům se čtečkami očekávají i důslednější kontrolu jízdného při nástupu. Nyní řidiči stěží poznají, zda v MHD uznávaná jízdenka z mobilní aplikace DÚKapka je podle QR kódu platná. To se týká i papírových jízdenek DÚK od Českých drah, kde jsou vytištěna malá písmena a z kabinky se špatně čtou.

Přechodné období

Během přechodného období, kdy technici budou nový systém do vozidel instalovat, zůstane v provozu současné zařízení, které bude vydávat papírové jízdenky hrazené hotovostí a bude pracovat s elektronickými jízdními doklady i s elektronickou peněženkou na čipové kartě dopravního podniku. V tomto období bude funkční i stávající systém na předprodejních místech, který po instalaci nového předprodejního systému začne vydávat cestujícím čipové karty DÚK.

Mikulášská štola v Hoře Svaté Kateřiny na Mostecku.
Jediný stříbrný důl s průvodcem na Mostecku je lépe přístupný. Vstup nezdražil

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova byl jedním z prvních v Česku, který v roce 2006 zavedl cestování na čipové karty. Odbavovací systém ale zastaral a nelze ho s krajskou dopravou propojit. MHD na Mostecku byla proto před pár lety integrovaná s DÚK jen částečně – krajské jízdenky ve vozidlech uznává, ale nevydává.

Historie odbavování cestujících v MHD na Mostecku sahá do srpna 1901, kdy na trať Most – Janov vyjela první tramvaj. Dlouhou dobu vše zajišťovali průvodčí. „Jízdenky byly vázány v blocích a jejich označování se provádělo kleštěmi, které měly tvarované čelisti, aby se průvodčí dal při pozdější kontrole nebo reklamaci identifikovat,“ píše se v knize 100 let MHD na Mostecku. Průlomem byl až rok 1977, kdy se v tramvajích a autobusech zavedly samoobslužné strojky pro označení papírové jízdenky koupené mimo vozidlo třeba v trafikách.