„V průběhu přestávky přibylo několik nových a určitě zajímavých exponátů a dotvářela se samotná expozice," říká Karel Otto Novák, předseda Severočeského leteckého archivu Most, který expozici v památníku, umístěném v budově bývalého městského krematoria na starém hřbitově v Mostě, provozuje.

Jednou z novinek je v samotném závěru loňského roku získané sako francouzské letecké uniformy s bílou brigadýrkou, které budou k vidění v části věnované Mostečanům, kteří sloužili v čs. zahraničním letectvu RAF ve Velké Británii. Na tomtéž místě pak lze spatřit také novou lodičku, patřící k uniformě RAF. Nové exponáty jsou také v sekci věnované mužům z Mostecka, kteří bojovali na Středním Východě, nebo byli příslušníky Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii.

„Podařilo se nám získat řadu nových fotografií jednotlivých vojáků, díky vstřícnosti rodiny pak budou k vidění opravdu zajímavé artefakty z pozůstalosti po Františku Pinhartovi z Komořan," říká dále Novák s tím, že další nové věci jsou i v dalších částech expozice.

Například přílba československé prvorepublikové armády, miniatura odznaku, který si v Anglii za války vyrobil a pak přivezl domů do USA radista ze sestřeleného čtyřmotorového bombardéru u Libkovic Leslie Latz, nebo čs. vojenské pouzdro na plynovou masku.

„Do části věnované životu na Mostecku pod svastikou se nám podařilo získat zajímavou poštovní schránku," doplňuje Edvard D. Beneš, místopředseda spolku historiků. Ten také připomíná, že expozice v Mezinárodním památníku už má také své internetové stránky. „Ty zájemci najdou na internetové adrese www.pamatnik-most.cz," říká dále Beneš.

Místopředseda Severočeského leteckého archivu také doplňuje, že památník přichystal pro nadcházející víkend dvoudenní akci Den otevřených dveří. „Kdo se chce přijít podívat, tak může expozici navštívit v sobotu 25., nebo v neděli 26. dubna, po oba dva dny od 12 do 16 hodin," zdůrazňuje místopředseda Severočeského leteckého archivu Most.

LUCIE KRÁLÍKOVÁ