Drtivá většina obyvatel Meziboří se z města stěhovat nechce. Oceňují čistotu, klid, zeleň, bydlení a školu. Negativně hodnotí nedostatek služeb, obchodů, kultury a pracovních příležitostí. Vyplynulo to z dotazníkového průzkumu, který vyplnilo 300 obyvatel, hlavně lidé starší 40 let.

Výsledky představili zástupci radnice na veřejném jednání v klubu seniorů, kam přišlo několik desítek starousedlíků. Hodnocení stavu města a náměty na jeho zlepšení místní samospráva zohlední v připravovaném programu rozvoje Meziboří na roky 2020 až 2027, který určí směřování investic. Studie bude hotova v červnu, ale diskuze o budoucnosti má pokračovat. „Doufám, že se i mladší ročníky začnou zajímat o to, jak bude město vypadat za patnáct dvacet let,“ řekl místostarosta Jan Novák.

Neúčast mladých lidí byla slabinou dobrovolného průzkumu. Podle jeho zpracovatele Petra Lence jsou ale získané odpovědi pro rozvoj města důležité. Anketa probíhala loni v říjnu elektronickou i papírovou formou a navázala na podobné šetření v roce 2017, kdy byla účast poloviční. Vždy však převažovaly ženy. „Mají výrazně větší zájem zapojit se do diskuze o tom, jak bude město fungovat,“ sdělil Lenc. Své názory tentokrát sdělila stovka rodáků, ostatní patří k „náplavě“ hlavně z Litvínova, Mostu či Oseka. Nejvíce účastníků bylo z ulice Okružní, zastoupení neměla jen ulice Zahradní.

Lidé kladně hodnotili i technické služby a chování úředníků, ale kritizovali nedostatek akcí, třeba absenci plesů a kulturního domu. Vadí jim také, že v Meziboří nejsou supermarket, restaurace, kino, řeznictví, koupaliště či oděvy.

Investice do oprav cest i kultury

Rozvoj města podle respondentů zároveň omezuje nedostatek parcel pro rodinné domy a nevhodné podmínky pro podnikání.

Kdyby mohli, tak by lidé z městské kasy investovali zejména do oprav cest, parkovacích míst, do sportu a kultury. Průzkum také ukázal, že jen málokdo se chce z Meziboří odstěhovat a že zhruba 94 procent obyvatel tu bydlí rádo, což se od minulého šetření nezměnilo. „Lidé jsou v Meziboří v podstatě spokojeni. Nejvíce jim tady vyhovuje klidné prostředí, blízkost přírody a čistota,“ zmínil Lenc.

Velkou výzvou je pro Meziboří stárnutí populace, menší podíl mladých rodin a nízký počet obyvatel, kterých je 4 800. S rostoucím průměrným věkem bude muset město posilovat služby pro seniory. „Chtělo by to stacionář pro přestárlé. Sjížděli by se sem i lidi z Litvínova,“ sdělila seniorka Helena Slivoňová, podle které by se měla podporovat spolupráce nejstarší a nejmladší generace. O to usiluje například Spolek přátel Meziboří. „Snažíme se kulturní život pozdvihnout,“ podotkl předseda spolku Jan Peška.

Podle nové dlouhodobé vize, kterou chce město nastolit, by Meziboří mohlo mít do roku 2040 přes 5 tisíc obyvatel s příznivější věkovou strukturou a být rehabilitační, rekreační a turistickou základnou okresu Most, která by poskytovala širokou škálu služeb i ekologické bydlení.

Program rozvoje města Meziboří na roky 2020 až 2027 (pracovní verze):

Silné stránky Meziboří: klidné atraktivní bydlení, kvalitní technická infrastruktura, vyvážený a decentralizovaný systém vytápění, kvalitní školská zařízení, fungující technické služby, vyhovující systém MHD s napojením na Litvínov, rekonstruované objekty původních učilišť a internátů, dobré podmínky pro sport, hodně zeleně, rehabilitační a ubytovací sociální zařízení, nízká kriminalita

Slabé stránky Meziboří:
izolovaná poloha města, omezená nabídka služeb pro obyvatele, omezený počet parcel pro rodinné domy, nedostatek pracovních míst, nedostatek parkovacích míst, chybějící služby pro návštěvníky (hotel, restaurace), není přímé spojení do Německa ani na hřebeny Krušných hor, vysoké náklady na údržbu města, chybějící chodník podél ulice Okružní, nevýhodná poloha sjezdovky

Příležitosti pro budoucnost:
přečerpávací elektrárna, rostoucí poptávka po aktivním trávení volného času, lanovka na Střelnou, rozšíření sjezdovky, rozšíření nabídky rekondičních a rehabilitačních služeb, zelená ekonomika, rozvoj rekreačních aktivit kolem jezera Most, zahájení těžby lithia

Hrozby pro Meziboří:
úbytek pracovních příležitostí v důsledku recese či ukončení těžby uhlí, odchod větších mezibořských zaměstnavatelů, odchod obyvatel v produktivním věku, úbytek dotací nebo příspěvků na sociální služby, neshody s Lesy ČR, konkurence Klínů a ostatních areálů