Ten na jejím základě vypracuje dopravní studii, na kterou základní škola Meziboří získala jako jedna z mála finanční dar v grantovém programu Na zelenou. Žákům nejvíce vadí rychlost projíždějících vozidel, riskantní předjíždění a nevyhovující chodníky.

Za nejrizikovější místa žáci označili křižovatku Litvínovská – Okružní. „Řidiči tam překračují rychlost a chybějí tam přechody, “ sdělila žákyně osmé třídy Barbora Kružmová. Dalším nejčastěji označeným místem se stala křižovatka Okružní u sportovní haly. „Tam chybí přechod a vyvýšený chodník. Je tam také nepřehledná zatáčka,“ vysvětlila Lucie Samcová, navštěvující také osmou třídu.

Podklad pro radnici i policii

Vytvořením školní mapy ukončili žáci první část školního projektu podpořeného v rámci grantového programu Na zelenou Nadace Partnerství. V něm nejprve všichni žáci školy zakreslili do připravených mapek svou obvyklou cestu do školy a vyznačili místa, která považovali za nebezpečná. Poté s pomocí dospělých vytvořili souhrnnou školní mapu s popisem všech rizikových míst. Po zpracování dopravní studie se návrhy na zvýšení bezpečnosti bude také zabývat příslušný odbor dopravy, policie a zastupitelstvo. Představitelé města budou o uskutečnění projektu hlasovat.

„Problematika dopravy je ve městě známá. Na realizaci projektu musí město hledat peníze. Vyvýšené chodníky, tady kdysi byly, ale zrušily se. Takže se k nim vracet nebudeme,“ sdělil starosta Meziboří Miroslav Huml.

Z padesáti podaných žádostí se svými žádostmi uspěly v grantovém programu jen dvě školy z Ústeckého kraje. „Cílem programu Na zelenou je pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, podporovat pěší docházku a jízdu na kole a zlepšovat podmínky pro tyto šetrné způsoby dopravy,“ vysvětlil Petr Šmíd z Nadace Partnerství.

Změny musí zaplatit město

Mezi deset nejkvalitnějších projektů bude rozděleno více než 800 tisíc korun. Základní škola Meziboří dostane 63 tisíc korun. „Částka by měla být použita na dopravní studii, realizaci projektu si již město musí zaplatit samo,“ dodal Šmíd.