Společnost Sportas, která v Litvínově disponuje s majetkem v hodnotě sta milionů korun a zajišťuje provoz sportovišť, by na svůj provoz letos potřebovala přes jedenáct milionů korun, politici jí však při jednání o rozpočtu přiklepli jen devět milionů korun. Podle místostarostky Litvínova Eriky Sedláčkové však z toho společnost zaplatila skoro dvoumilionové závazky z minulého roku.

„Z rozvahy ke konci loňského roku vyplývá, že závazky Sportasu jsou 4,8 milionu korun. Z devítimilionové dotace, kterou společnost Sportas na začátku února po schválení rozpočtu dostala, byly podle jednatele uhrazeny mzdy a faktury z roku 2010 ve výši 1,8 milionu korun. Tím se společnost dostala na nižší částku na provoz,“ vysvětlila místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.

Jednání

Radní města doporučují návrh o zvýšení dotace schválit. Zda Sportas miliony navíc opravdu dostane, však záleží na politicích. Deníku se včera nepodařilo sehnat jednatele Sportasu Miroslava Otcovského, podle vedení města je momentálně na dovolené.

Společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je město Litvínov, se s dluhy potýká již řadu let. Město záplatuje ztráty a dluhy společnosti každoročně. Jen v loňském roce společnost na oddlužení od města získala 6,5 milionu korun a na úhradu závazků tři miliony korun. I s provozem jen za loňský rok z městské kasy společnost vysála přes dvacet milionů korun.

Technické služby

O finanční pomoc vedení města požádala i jednatelka společnosti Technické služby Litvínov Marcela Pašková. Jednatelka podle vedení Litvínova uvedla, že společnost má veliké dluhy, na které sama nestačí.

Podle jednatelky Marcely Paškové nejsou na účtech společnosti téměř žádné finance. Prostředky, které za odvedenou práci obdrží, nepokryjí ani měsíční výdaje. Z toho prý vyplývá, že umoření dluhu potřebuje nutně pomoc Litvínova.

Na to, aby společnost mohla opět fungovat a dostát svým závazkům, potřebuje od města dotaci ve výši 3,2 milionu korun.

Povinnosti

„Zatím není jasno, jaké kroky povedou k tomu, abychom situaci zlepšili. Situací se intenzivně zabýváme. Své povinnosti si technické služby vůči městu budou plnit i nadále,“ ujistil včera novináře starosta města Litvínova Milan Štovíček.