Do soutěže byla nominována nadřízenými za mimořádně aktivní přístup k dětem, pozitivní ladění, empatii, ochotě pomáhat všem potřebným. Během dlouholeté práce v sociálních službách byla vždy nadšenou a obětavou pracovnicí, která nehleděla na čas a snažila se každému pomáhat.

Svou profesní kariéru začínala v Klokánku v Praze, kde pečovala o několik dětí, kterým poskytovala lásku a pocit bezpečí. Nakonec do pěstounské péče přijala dvě děti, které se staly součástí její rodiny. Další její kroky vedly do domova pro seniory, kde se snažila zpříjemnit každý společně prožitý den všem přítomným seniorům, a také svým kolegyním.

Nyní již přes rok pracuje s dětmi se zdravotním znevýhodněním v Denním dětském rehabilitačním stacionáři v Mostě. S týmem dalších pracovníků napomáhá k prožívání šťastných chvil docházejících dětí.
Naši oceněnou finalistku můžete ještě podpořit v internetovém hlasování k zisku Ceny veřejnosti.

Hlasování probíhá od 21. – 31. října 2016 na www.pecovatelkaroku.cz

Napsala: Jaroslava Puntová, vedoucí Denního dětského rehabilitačního stacionáře, Střediska denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka, Most