Přestěhování městské knihovny do kulturního domu je jednou z možností oživení Repre. Toto řešení by bylo podle radnice "zabitím dvou much jednou ranou". Objekt v centru města by podle zástupců města získal důstojnou náplň, centrum by ožilo dalšími kulturními aktivitami a knihovna by měla moderní prostory pro svou činnost.

„Museli jsme proto nejdříve nechat vypracovat studii využitelnosti, abychom zjistili, zda je tento nápad uskutečnitelný," sdělil v pondělí v tiskovém prohlášení primátor Jan Paparega.

Kulturní dům je nyní uzavřen kvůli havárii - více ZDE.

Posoudit, zda je možné provozovat v kulturním domě knihovnu a současně zachovat provoz velkého sálu, malé scény i restauračního zařízení, bylo úkolem architekta Petra Nesládka. Ze studie podle radnice vyplývá, že za předpokladu dispozičně provozního rozdělení objektu a dostavby nových přístupových komunikačních jader je to dost dobře možné. „Statici ale ještě nyní musejí posoudit , zda dům takové zatížení unese. Předpokládáme sice, že to s velkou pravděpodobností statici potvrdí, ale je třeba počkat na přesné propočty," uvedl v prohlášení pro média architekt Petr Nesládek. Podle jeho studie, by byl kulturní dům funkčně rozdělen na dvě hlavní části.

Plán města: Zásadní by byl provoz knihovny, který by se soustředil do levé části objektu (z pohledu od hlavního vstupu z ulice Budovatelů) s knihovnickým provozem v třípodlažní hale s přilehlými prostory, tedy ve vstupní hale, druhém i třetím nadzemním podlaží včetně kinosálu bývalého kina. Počítá se nadále s provozem planetária v kopuli nad střechou objektu, které by bylo provozně součástí městské knihovny. Prostory by tu byly i pro galerii se vstupem ze zadní strany od finančního úřadu tak, aby ji bylo možné provozně propojit i oddělit od chodu knihovny.

Pokud by město rozhodlo o stěhování knihovny do Repre, muselo by také vyřešit, co udělá s objektem knihovny.

V pravé části objektu, ve čtvrtém podlaží, zůstane společenský sál s tím, že přístup k němu by byl zajištěn novým proskleným komunikačním jádrem s tříramenným schodištěm a výtahem, postaveným v místě dnešního bazénu. Tato nová samostatná hmota je propojena na úrovni třetího podlaží s fasádou krytou prosklenou lávkou ústící do chodby směrem k foyeru společenského sálu a malé scéně. Odtud je naplánován vstup také na víceúčelovou scénu s hledištěm (dříve známé např. jako Divadlo Pod Koulí).

Svému účelu by dále sloužila i restaurace se salonky v prvním podlaží. Podzemní podlaží je podle studie k využití jako technické zázemí a sladové prostory jak pro knihovnu, tak restauraci. (zdroj: Město Most)