V kategorii dluhů z takzvaných obchodních vztahů, kdy lidé neplatí městu za jím nabízené služby, klesl loni objem pohledávek o bezmála 17 milionů korun. Je za tím prodej městského majetku. „Ovlivnil to prodej Koldomu a privatizace v bytovém fondu. Dalším vymáháním na úseku bytového fondu jsme získali 811 tisíc, což vzhledem ke struktuře dlužníků považujeme za velmi dobrý výsledek," uvedla vedoucí finančního odboru litvínovské radnice Jana Lanková.
V jiných oblastech ale dlužné částky rostly. Největší nárůst zaznamenaly v roce 2013 oblasti pokut za přestupky na úsecích dopravních přestupků, občanských průkazů nebo registru řidičů. „Zde byly vyměřeny pokuty v celkové výši bezmála tří milionů korun, přičemž bylo zaplaceno ani ne 67 procent," nechala se slyšet Jana Lanková.

O 196 tisíc narostl dluh na pokutách a sankčních platbách, které město uděluje v rámci přestupkového řízení. „V této oblasti jsme udělili pokuty za 316 tisíc, zaplaceno bylo 27,5 procenta," konkretizovala Lanková.

Položkou, která radnici tíží, jsou poplatky za odpady. V té se loni zvýšil celkový dluh obyvatel o dalších 211 tisíc korun. Přesto ale počet dlužníků v této kategorii klesá.

„Předchozí vedení města zrušilo složenky, čímž počet dlužníků rapidně vzrostl, až na více než 11 tisíc. My jsme v roce 2011 znovu zavedli složenky za odpad a počet dlužníků se díky tomu snižuje, nyní jich je zhruba 8,5 tisíce," řekl místostarosta Litvínova Karel Linhart.

Spolupráce s finančákem i bytovými družstvy

Pracovníci finančního odboru litvínovské radnice navrhli nová opatření pro vymáhání dluhů. „Navrhujeme uzavřít novou smlouvu o spolupráci s exekutorským úřadem v Plzni. V nové smlouvě se exekutor zavazuje, že bude nejprve hradit pohledávky města, až poté své náklady," vysvětlila Lanková.

V současné době se v Litvínově například, stejně jako v sousedním Mostě, rozhodli spolupracovat s finančním úřadem. „Jde o případy, kdy lze uhradit nedoplatky vůči městu z přeplatku z daně z příjmu. Takto spolupracujeme s finančními úřady v Litvínově, Mostě a Teplicích. Tímto způsobem jsme zcela umazali 17 pohledávek," nechala se slyšet Jana Lanková s tím, že obdobná spolupráce funguje také s bytovými družstvy.

„Ty nám mohou poskytnout přeplatky našich dlužníků z vyúčtování služeb," doplnila Lanková.

Město dlouhodobě využívá také možnost takzvaného místního šetření u dlužníků. Ti, kteří na šetření nereagují, se podrobí nepopulární „mobiliární exekuci", při níž jim mohou být zabaveny například počítače, televize nebo mobilní telefony. Letos se mobiliárních exekucí uskutečnilo zatím pět u 46 dlužníků, přičemž bylo uhrazeno 21 pohledávek v hodnotě přesahující 36 tisíc.