Majitelé bytových domů podali třináct projektů. Město odsouhlasilo šest projektů předložených SBD Krušnohor jako statutární zástupce sdružení vlastníků bytových jednotek. Další jeden projekt předložilo SBD Krušnohor jako vlastník domu a dva projekty předložila společnost RLRE Tellmer Property.

Celkem požadují dotaci více než 52 milionů korun, většinou na regeneraci bytového domu, zateplení a výměnu oken.

Na podporu projektů byla vyčleněna částka 54,79 milionu korun. Výše podpory byla stanovena na čtyřicet procent nákladů projektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Integrované plány rozvoje měst v březnu letošního roku. Výběrová komise rozhodla o dotaci určené na projekty sídliště Janov ve výši 3 336 657 Euro. To je přibližně 91 milionů korun. Finanční prostředky budou směřovat zejména do revitalizace veřejného prostranství a regenerace bytových domů v problémových zónách vybraných měst.