Zakázka se týká období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020. Radní také schválili městskému divadlu prodloužení doby trvání nájemní smlouvy na prostory v Repre.

Z důvodu zajištění plesové sezony 2019/2020 bude smlouva ve vazbě na připravovaný rozpočet prodloužena o jeden rok do 30. 4. 2020. Výše měsíčního nájemného 5 125 korun bez DPH zůstane zachována, informovala městská rada.