Dům v posledních letech chátrá a je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Byla v něm kompletně demontována všechna technická a technologická zařízení včetně elektroinstalace. Rozhodnuto proto bylo o jeho likvidaci s tím, že zdemolován bude do úrovně jednoho metru pod terén, suterénní prostory budou zasypány inertním materiálem a celý prostor bude následně upraven zeminou a zatravněn.

Zbylé dva bloky 34 a 35 město Most prodalo společnosti Mostecká bytová, která ve spolupráci s městem připravuje projektovou dokumentaci na jejich rekonstrukci a následné využití.

(sed)