„Provozní rozpočet je přebytkový. Investice jsou částečně kryté rezervním fondem a úvěrem," říká starosta města Milan Šťovíček. V oblasti investic počítá rozpočet s částkou 126 milionů korun.

Mezi nejzásadnější položky rozpočtu na příští rok patří náklady na revitalizaci Valdštejnského zámku. Na opravy zámku město získalo dotaci, ze svého zaplatí sedm milionů korun. „Dotace je v maximální výši a podíl města je minimální. Rozpočet pamatuje také na rezervu na vícepráce nebo položky, jako jsou expozice a podobně," vysvětluje vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Hana Nováková.

Po kolumbáriích je poptávka

I v příštím roce město počítá s prostředky na opravy komunikací, veřejných prostranství a osvětlení. Nemalé budou investice do úspor energií v mateřských a základních školách.

Vedení města chce také pokračovat ve výstavbě dalších kolumbárií na městském hřbitově. V letošním roce postavilo jednu ze čtyř plánovaných zdí kolumbárií, které navazují na již postavených pět zdí.

„Poptávka je veliká. Nová kolumbária, jež vzniknou v příštím roce, pokryjí poptávku žadatelů, kteří jsou již nyní na pořadníku," potvrzuje za Technické služby Jaroslava Johnová.

Rada města doporučila použití deseti milionů na spolufinancování projektů, na které chce získat dotační podporu.

„Projektů je celá řada. Jedná se například o rekonstrukci penzionu ve Vodní ulici včetně výstavby výtahu, úpravu nevyhovujících šaten pro fotbalisty v areálu letních sportů nebo projekty, které směřují do školských budov," uvádí místostarosta Karel Linhart.

Radní doporučují posílit účelovou rezervu města na strategické investice o dalších sedm milionů korun. Na vyřešení dopravní situace v místě křížení ulic Mezibořská a Podkrušnohorská nebo rekonstrukci plaveckého bazénu by tak bylo připraveno 14 milionů korun.