Tento rok město Litvínov žádá o dotaci na tři dílčí projekty. První jsou jednorázové akce a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. „Máme s těmito akcemi dobré zkušenosti. S dětmi jezdí sociální pracovnice z našich ubytoven a z Janova. Pro děti je to výrazný zážitek, některé se poprvé dostanou mimo obec," sdělila místostarosta Erika Sedláčková.

Další projekt se nazývá Aktivní senior. Jedná se o osvědčenou akci, jež probíhá formou cyklů přednášek a seminářů, kde jsou občané informováni o legálních možnostech obrany při trestné činnosti, nebo o způsobech zabezpečování bytu.

Nově se město přiklonilo k projektu Kurátoři pomáhají. V něm se soustřeďuje na pomoc mladým lidem od 15 do 18 let. „S touto věkovou kategorií jsme ještě v rámci programu prevence kriminality příliš nepracovali. Vidíme tu velké pole působnosti," doplnila Erika Sedláčková.

Celkem by se náklady na všechny tři projekty měly pohybovat okolo 300 tisíc korun, z toho může město žádat o dotaci ministerstva ve výši až 90 procent, zbytek musí hradit ze svého.

Podobné projekty pro tento rok připravila Městská policie Most. Mezi nimi projekt Zvýšení pocitu bezpečí pro seniory, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel.

„V minulých letech jsme montovali panoramatická kukátka, bezpečnostní řetízky, bezpečnostní kování, rozdávali jsme osobní alarmy. Dále jsme pořádali Senior academii, kdy jsme chodili do klubu seniorů (zhruba 1 500 lidí), říkali jsme jim o práci bezpečnostních složek, problematiku osobní ochrany a zajištění svého majetku. Při těchto besedách jsme rozdávali alarmy společně se samolepkami s důležitými telefonními čísly 150," uvedla tisková mluvčí Ilona Kozlová.

V podobném duchu by se měl nést i projekt plánovaný na letošní rok. Pro seniory budou pořádány besedy a nakoupeny kapesní kalendáře s telefonními čísly, potřebnými informacemi a opět budou osobní alarmy, reflexní pásky pro zvýšení bezpečnosti v nepříznivých podmínkách.

Dalšími projekty jsou třeba Kurzy sebeobrany, nebo Výjezdy s klienty kurátorů.