Litvínov chce v příštím roce investovat do zvelebení městského majetku přes 135 milionů korun. Tyto kapitálové výdaje jsou součástí dokončeného návrhu radničního rozpočtu, o kterém zastupitelstvo rozhodne 12. prosince. O zahájení tří největších nových staveb za stovky milionů korun, které jsou na zvláštním seznamu, rozhodnou politici během roku samostatně. „Jedná se o most nad ulicí Mezibořská, plavecký bazén a dopravní terminál,“ sdělila starostka Kamila Bláhová.

Jaká strategická investice začne nejdřív, ještě není jasné. Na demolici nevyhovujícího mostu a stavbu nového hodlá město získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a výsledek řízení očekává v prvním čtvrtletí. Výstavba autobusového nádraží u vlakové stanice by měla začít do poloviny roku 2020 a město počítá s dotací od Ústeckého kraje a EU. Bazén u Koldomu by měl následovat.

Z částek, které jsou v návrhu rozpočtu, patří k největším 38,5 milionu korun na rekonstrukce komunikací a 27 milionů na vylepšení škol. Například úpravy prostranství v okrsku Vančurova si vyžádají 17 milionů a křižovatky u Billy 5 milionů korun. Ve školství má patřit k největším akcím modernizace MŠ Čapkova, na kterou město vyhradilo skoro 13 milionů korun. „Evergreenem návrhu rozpočtu jsou střechy na základních školách, kam je směřováno 5,6 milionu korun,“ uvedla vedoucí finančního odboru městského úřadu Jana Lanková.

Po 12 milionech korun má jít do vylepšení technického zázemí dobrovolných hasičů a do vybudování archivu Mozart orchestru v Citadele, kde se zrekonstruuje i přilehlý interiér. Za 10 milionů korun by měla městská společnost SPORTaS nechat postavit skatepark mezi Koldomem a sportovní halou, kde nahradí opuštěné tenisové kurty. Městský rozpočet počítá také s rozšířením hřiště u Koldomu, kde už radnice vybrala vítěze veřejné zakázky s cenou kolem 4 milionů korun, které hodlá z části pokrýt dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení. Finanční pomoc Litvínov očekává také u plánované modernizace vzduchotechniky v Citadele a rekonstrukce cyklostezky do Záluží. Podrobný návrh rozpočtu Litvínov zveřejní na úřední desce v tomto týdnu.

Město Most svůj návrh už představilo. Radnice chce v příštím roce investovat do rekonstrukcí, nových staveb a výkupu pozemků přes 342 milionů korun a rozpočet sestavila jako schodkový. Most očekává příjmy ve výši téměř 1,5 miliardy korun a běžné výdaje si naplánoval na více než 1,2 miliardy.

Radnice musela v ekonomickém plánu zohlednit chystané zvýšení platů svých zaměstnanců a personálu příspěvkových organizací. „Nárůst se v průměru pohybuje kolem pěti procent,“ připomněl náměstek primátora Marek Hrvol. Most tím reagoval na změnu legislativy a na trend zvyšování mezd v soukromém sektoru, kam by mohli zaměstnanci města odcházet.

Písemné připomínky k návrhu rozpočtu mohou Mostečané uplatnit nejpozději do 12. prosince, kdy o něm bude hlasovat zastupitelstvo.