Vnákupním středisku Central Most bude téměř stovka provozoven včetně supermarketu, restaurací a prodejen značkové zboží. Firmy, které si prostory pronajmou, budou vtomto čtvrtletí shánět zaměstnance. Vnejvětším komerčním objektu na Mostecku má pracovat několik set lidí. Bytová rezidence Odeon, která je součástí komplexu, se staví podle jiné technologie a bude dokončena později než obchodní dům.