Na pozemcích v majetku města Litvínova, v lokalitě pod Koldomem, byl zjištěn havarijní stav ekologické zátěže. Jedná se o prohlubeň v lesíku nepřístupném pro jakoukoliv techniku. Je plná ztuhlého mazutu, ve kterém jsou naházeny pneumatiky z osobních i nákladních automobilů o celkovém počtu přibližně 120 kusů. Výjimkou nejsou ani kusy betonu. V roklině leží odhadem šedesát tun nebezpečného odpadu. Aby mohla laguna zmizet, bude také nutné odstranit větve a vyřezat dřeviny v rozsahu příjezdové komunikace.

„S ohledem na nález mazutové laguny a výsledků prohlídky na místě je nutné urychleně zajistit sanaci ekologické zátěže odbornou firmou, která má souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, konkrétně kontaminovanou zeminou a ropnými látkami," řekla Margita Chalásová z radnice města Litvínova.

Město oslovilo dvě odborné firmy, aby posoudily rozsah znečištění. Radnice odstraní mazutovou lagunu ve spolupráci s lounskou firmou Patok. Na kolik práce přijdou, není přesně známé. Částka bude nejspíše do milionu korun. Vzhledem k neznámé hloubce kontaminované zeminy bude konečná fakturace provedena dle odvezeného množství odpadu a výkonů uvedených a vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku.

MILOSLAVA PÜSCHELOVÁ