Nejvíce studentů nebylo k maturitním zkouškám připuštěno na Střední škole technické ve Velebudicích. „U nás nebylo k maturitě připuštěno zhruba 40 procent studentů,“ řekl zástupce pro teoretické vyučování Karel Vokáč.Uvedl také, že je to ve většině případech z důvodů nedocházky, což je na škole největším problémem. „Jestliže žáci starší osmnácti let si mohou omlouvat sami neúčast ve škole, eventuálně neúčast na praxi, tak to pak tak vypadá,“ dodal Karel Vokáč. Někteří studenti, kteří nebyli připuštěni k maturitám, školu opustí.Hlavními důvody, proč nemohli být studenti maturitních ročníků připuštěni ke „zkoušce dospělosti“, byla neklasifikace studentů, vysoká absence a samozřejmě nedostatečné ohodnocení z důležitých nebo dokonce z maturitních předmětů.Žáci, kteří neprospěli a nebyli k maturitním zkouškám připuštěni, mají možnost opravit si své známky poslední týden v srpnu nebo první týden v září. Uspějí – li, budou si moci svou maturitní zkoušku složit v termínu, který určí škola, kterou navštěvují. S jedním z nejmenších počtů nepřipuštěných studentů se může pochlubit Státní všeobecné osmileté a sportovní čtyřleté gymnázium v Mostě. „Pouze jeden žák z našeho gymnázia nebude připuštěn k maturitním zkouškám,“ uvedl ředitel mosteckého gymnázia Karel Vacek.Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku tříletých a čtyřletých oborů Educhem v Meziboří ze všech svých otevřených oborů k maturitním zkouškám nepřipustila větší počet studentů.„K maturitám jsme letos na naší škole nepřipustili tři mechaniky a jednoho chemika. Toho ovšem, kvůli jeho vysoké absenci, byť ji způsobila nemoc. Zbylé studenty jsme nepustili většinou kvůli jejich špatnému prospěchu. Ti mohou maturitní zkoušku vykonat v opravném termínu na podzim,“ vysvětlil Deníku Vlastimil Doležal, ředitel Soukromé střední odborné školy Educhem.