Písemné návrhy se jmény kandidátů a jejich stručnou charakteristikou přijímá centrum ještě deset dnů.


K hlavní ceně náleží odměna tisíc korun. Několik návrhů již pořadatelé zaevidovali. Nominace je možné poslat i elektronickou poštou.
Doporučit dítě k ocenění může kdokoliv, třeba rodič, učitel, trenér či kamarád.


Dítě lze nominovat například za úspěchy v oblasti sportu a kultury, za vynikající školní výsledky a za příkladné chování - záchranu života či pomoc lidem v nouzi.


„Komise vybere jeden z návrhů. Cenu předá pozvaný významný host,“ sdělila Ivana Lhotáková z CVČ.
Pořadatelé odmění zvláštní cenou všechny nominované, které pozvou na ceremoniál.


Udělování Ceny CVČ je tradiční akcí. Dříve se kandidáti do osmnácti let oceňovali v červnu, poté se slavnost přesunula na závěr roku.
Centrum, které je příspěvkovou organizací města, oznámí vítěze při vyhodnocení celoroční soutěže škol. Ty již obdržely dopis, že i ony mohou někoho navrhnout.