Sto třicet tun suti zbylo po dnešku, pátku 17. května, z komínu v areálu bývalého masokombinátu v Lounech. Kvůli bezpečnosti byl odstřelen. Aby se stavba poslušně sesula k zemi, stačilo „pouhých" tři a půl kila plastické trhaviny.

33metrový kruhový komín byl součástí někdejšího Masokombinátu Louny, kde byla výroba zastavena v roce 2002. V současnosti jsou některé prostory využívány jako sklady, další chátrají.

Komín bylo nutné zlikvidovat kvůli jeho vychýlení z osy a tedy pro případnou hrozbu pádem. „V horní třetině komínové dříku je velké množství svislých trhlin o délce až 10 metrů od úderů blesků. Vrchní část komína je proto již značně 'ohnutá' a hrozí samovolné zřícení koruny komína," vysvětlili Petr Mikuda a Dušan Nekarda, techničtí vedoucí odstřelu, kteří demolici prováděli.

Stejní pánové den předtím, ve čtvrtek 16. května, „složili" také komín lenešického cukrovaru. Tento velikán měřil 73 metrů a rovněž byl vážně poškozen blesky. Více informací a bohatou fotogalerii z této události najdete zde!