Z projevu T. G. Masaryka na tribuně u kostela:

„V poslední době se setkávám s názorem, že v České republice už není poptávka po demokratických ideálech, lidé preferují jednoduchá řešení i složitých problémů a bezmyšlenkovitě věří lidem, kteří je takto hlásají. Chtěl bych vás požádat, vraťme se, prosím, k demokratickým principům, a neposlouchejme ty, kteří chtějí hnát lidi proti sobě, a vraťme se také ke kritickému myšlení…

Dnešní společnost je zcela jiná než před sto lety a přestože je naše země bezpečnější než mnohé jiné, stále tu jsou jisté hrozby…

Mír, svoboda a demokracie jsou hodnoty, které musíme neustále chránit…

Bylo to sto let mnohdy složitých, ale celkově úspěšných. Máme všechny předpoklady k tomu, abychom roky, které jsou před námi, mohli bilancovat podobně, nebo raději ještě lépe, než je tomu dnes. Řekněme si nahlas a s jistou odvahou, že přes nemalou řadu osobních i společenských problémů, které kolem nás každý z nás vidíme, žijeme v nejlepším období trvání našeho státu…“

Pak zazněly Československá hymna a potlesk.