V současnosti je vystavuje jako exponát měsíce června. Mamut srstnatý (severní), Mammuthus primigenius, byl největším živočichem, který na Mostecku žil v období pleistocenu (10 000 - 2 400 000 let). Byl to býložravec.