Video zachycuje z pohledu dítěte průlez atrakcí a překonávání překážek na soustavě herních prvků. Plácek je ještě z části oplocen kvůli výstavbě přilehlého chodníku. Vedle je dětské hřiště s balanční stezkou a workoutovým pláckem pro venkovní cvičení.

V neděli 25. června v 10 hodin bude u majáku první větší organizovaný sraz. Začne tam komentovaná procházka o zajímavostech starého i nového Mostu. Akci pořádá Středisko volného času.