Magistrát v Mostě byl delší dobu bez tajemníka kvůli rezignaci Jaroslavy Boudové, kterou se loni bývalé vedení radnice snažilo odvolat po aféře MBA. Během provizoria úřad řídila její zástupkyně Jana Čejková.

Mysík uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo osm uchazečů. Mysík není na magistrátu žádným nováčkem. V minulosti řídil odbor komunální hospodářství magistrátu a v letech 2008 až 2011, kdy v Mostě vládlo Sdružení Mostečané Mostu v čele s primátorem Vlastimilem Vozkou, byl tajemníkem. Tehdy v nejvyšší úřední funkci nahradil Františku Levou, která na post rezignovala.

Mysíka po předchozím schválení krajským úřadem do funkce jmenoval primátor Jan Paparega, informoval magistrát.

Jiří Mysík Kdysi pracoval v různých dopravních firmách a dělal i na ministerstvu dopravy. Zaměstnancem magistrátu se stal v roce 2003. Po odchodu z magistrátu v roce 2011 působil v letech 2011–2013 jako ředitel společnosti Aliaves, která se zaměřovala na vzdělávání ve veřejné správě, a od roku 2013 jako technický pracovník na technickém úseku společnosti První mostecká. Jiří Mysík je ženatý a má devatenáctiletou dceru. Zdroj: Magistrát města Mostu