Státní veterinární správa vydala pokyny, jak postupovat při nálezu uhynulého divokého prasete. Prostřednictvím magistrátu je rozeslala mysliveckým spolkům.

Přestože se Ústecký kraj nenachází v oblasti zamořené africkým morem prasat, je třeba z preventivních důvodů dbát zvýšené opatrnosti i tady. Platí to i pro civilní osoby, neboť i ty se mohou s uhynulým divočákem setkat.

Pokud narazíte na mrtvé zvíře, rozhodně se ho nedotýkejte ani s ním jakkoli nemanipulujte. Udržujte od něho bezpečnou vzdálenost, která představuje zhruba dva metry. Nález je potřeba ohlásit na krajskou veterinární stanici, ústecká má telefon 720 995 202, nebo na městskou policii - 156.