Vodovod byl uvedený do provozu v roce 1926, potrubí je zastaralé a často poruchové. SVS proto naplánovala jeho rekonstrukci v celkové délce 857 metrů.

Louka u Litvínova bude mít nový vodovodZdroj: SVSRekonstrukce začala v ulici Sokolovská, kde dojde k osazení sekčního šoupěte mimo asfaltový povrch. Veškeré vodovodní přípojky v trasách vodovodů budou na rekonstruované řady přepojeny.

Rekonstruované vodovodní řady jsou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

V Dlouhé ulici v Teplicích se provádí rekonstrukce poruchového vodovodu a nevyhovujícího úseku kanalizace a kanalizačních šachet, která částečně bude pokračovat do Papírové ulice.
Statistici: Výroba pitné vody se loni snížila ve všech krajích

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: dopravniinfo.cz.