Smart sídelní celky u Vysoké Pece a Horního Jiřetína, mezi nimi ostroh s aquaponickými farmami a směrem od Mostu chytré průmyslové zóny. Uprostřed toho všeho ohromné jezero a plochy, které si postupně bude brát příroda zpět. Do vytěžení poslední tuny uhlí před územními limity zbývají ve velkolomu ČSA na Mostecku zhruba tři roky. Proto skupina Sev.en Energy, která důl spravuje, plánuje přeměnu těžebního území v moderní region. Náklady půjdou do miliard korun.

Nově vzniklé jezero má mít rozlohu kolem 600 hektarů, bude tedy dvojnásobné než populární jezero Most. Jeho napouštění může odstartovat za tři roky. „Po ukončení těžby v roce 2024 se začne s přípravou dna. To se v některých částech upravuje už teď,“ podotkla mluvčí skupiny Eva Maříková. Do obří prohlubně má být sváděná voda z horských potoků, které jsou dnes zatrubněné a přiváděné do řeky Bíliny.

Dalším bodem projektu, na němž těžaři spolupracují s akademiky, je přeměna dnešní těžbou zasažené krajiny. Uplatnit tam chtějí takzvanou spontánní sukcesi, což znamená, že velké slovo dostane příroda.

„Zpracováváme studii ohledně využití přirozených obnovných procesů v kombinaci s rekultivací, protože tam jsou velice pěkná území, kde se příroda vyvíjí sama. Nacházejí se tam vzácné druhy ptáků a hmyzu, které běžně obývají písčiny. Jsou tam například samotářské včely a z ptáků linduška úhorní nebo bělořit šedý,“ nastínila Markéta Hendrychová z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Takto pojaté území by bylo největší svého druhu v zemi. „Byla by to úplně skvělá laboratoř pro vědce,“ podotkla akademička.

Bydlení i rekreace

Současně má být území také atraktivním místem k životu. Prostor pro moderní bydlení, rekreaci a vyžití je plánovaný u Vysoké Pece na Chomutovsku a Horního Jiřetína na Mostecku, kde projekt počítá s rozvojem nových energeticky soběstačných sídelních útvarů napojených na místní obnovitelné zdroje energie. Na ostrohu mezi nimi vznikne prostor pro ekologické zemědělství, například aquaponickou farmu, která by zahrnovala chov ryb, skleníkové pěstování zeleniny a výrobu energie.

Právě na výrobě bezemisní energie staví společnost budoucnost regionu, proto v území počítá s energetickým parkem, kde nemají chybět fotovoltaické a větrné parky na výsypkách, plovoucí solární elektrárny či pěstování a energetické využití biomasy. „Oproti jiným podobným projektům ten náš sází především na vodík. Výroba zeleného vodíku je pro nás v bezemisní energetice prioritou,“ zdůraznil generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Petr Lenc.

Území, které vznikne přeměnou hnědouhelného lomu ČSA, nabídne také příležitosti pro nové podnikatelské aktivity. V prostoru, kde jsou dnes v Mostě obslužné budovy lomu, vznikne smart průmyslová zóna, která má lákat moderní obory s vysokou přidanou hodnotou typu nanotechnologie, datová centra či autonomní mobilitu.

Uskutečnění obřího projektu záleží na možnosti spolufinancování z evropských dotací. Sev.en Energy se proto uchází o veřejnou podporu z Fondu spravedlivé transformace a Modernizačního fondu. Pro začátek žádá o 2,5 miliardy korun, celkem jsou odhadované náklady ale násobně vyšší.