Litvínovští podnikatelé s tím ale mají problém, protože nedisponují prostory, kam by mohly tříděný odpad zatím ukládat. Někteří to začali řešit tak, že odpad vyhazují do kontejnerů, které jsou určeny pro veřejnost. Nádoby jsou tak okamžitě plné a ve občané se zlobí, že město nezajistili dostatečný svoz.

Řešení je zatím jediné. Podnikající osoby mají možnost uzavřít s firmou Marius Pedersen smlouvu o pronájmu nádob na tříděné složky, s tím, že si mohou domluvit různou frekvenci vyvážení. Dále mají možnost používat za úplatu i pytle na tříděný odpad. Podnikatelé se tedy mohou obrátit na obchodní oddělení společnosti v Mostě, v ulici Pekárenská 24. Otevřeno je denně od 7 do 15.30 hodin. Telefonní kontakt je 493 645 688.